In de eerste helft van dit jaar zijn beduidend meer nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar eerder. Uit de voorlopige cijfers voor het tweede kwartaal blijkt dat er een stijging te zien is van ruim vijfduizend ten opzichte van het 1e kwartaal. De Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) verwacht dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen dit jaar uitkomt op ruim twintigduizend. Dat is beduidend meer dan de 13.500 verkochte nieuwbouwhuizen in 2013.