Skip to main content Skip to search

Nieuws

Woningtekort neemt tot 2025 af, daarna neemt het weer toe

Het kabinet heeft het plan om van 2020 tot en met 2025 elk jaar 75.000 woningen bij te bouwen. Daardoor komen er per saldo in 2020 zo'n 78.000 woningen bij, als alle nieuwbouw en sloop mee wordt genomen. De daaropvolgende jaren neemt het saldo langzaam af naar zo'n 50.000 woningen per jaar. In die komende vijf jaar groeit ook het aantal huishoudens. Die groei is wel iets minder dan die van de woningen. Wel verwachten de bureaus dat tegen 2025 de huishoudensgroei die van de woningen weer inhaalt. Dat betekent dus dat vanaf dat moment het woningtekort weer toeneemt. Wel benadrukken het CBS en het PBL dat er veel verschillende factoren van invloed zijn op de toename of krimp van het aantal huishoudens. Zo beïnvloeden het woningaanbod en de vraag naar huizen elkaar, en hebben ook zaken als het leenstelsel voor studenten hun effect. Mensen blijven bijvoorbeeld langer thuis wonen nu ze geen studiebeurs meer ontvangen, waardoor de vraag naar woningen daalt. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant neemt het aantal woningen het meest toe in de komende twintig jaar. Hierbij is Zuid-Holland met zo'n achtduizend woningen in de plus de voortrekker met de hoogste netto woningbouw, gevolgd door Noord-Holland (zevenduizend) en Noord-Brabant (vierduizend). Groningen, Drenthe en Zeeland bungelen onderaan. Ook tussen steden zijn flinke verschillen te zien, eveneens tussen grote steden in de Randstad onderling. Zo ligt in Amsterdam tot 2025 het saldo jaarlijks gemiddeld op zo'n 6.500 woningen, terwijl dat in Rotterdam zo'n 3.500 gemiddeld is. Ook in Den Haag en Utrecht is minder bouw te zien. Amsterdam wordt nog wel tot 2040 aanzienlijk hoger ingeschat.
Read more

Spanje trekt 300 miljoen uit voor gevolgen faillissement Thomas Cook

Het plan om de lokale economie te beschermen voor de klap die het faillissement veroorzaakt, bestaat uit dertien maatregelen. Een van de maatregelen is het beschikbaar stellen van krediet aan bedrijven die geraakt worden. Op 23 september maakte Thomas Cook het faillissement bekend. Toen was nog niet meteen duidelijk wat er met lokale takken van de touroperator zou gebeuren. Inmiddels zijn ook veel van die bedrijfsonderdelen failliet verklaard, zoals ook de Nederlandse tak afgelopen maandag. Sommige landen lijken harder te zijn geraakt door de touroperator dan anderen. De schade lijkt vooral voor populaire reisbestemmingen groot. Zo wordt voor Griekenland geschat dat de schade in 2019 rond de 315 miljoen euro bedraagt, wat voor de lokale economie op zou kunnen lopen tot 2,5 miljard euro.
Read more

Enkele meevallers, maar meeste zorgverzekeraars verhogen zorgpremie

Nog niet alle zorgverzekeraars hebben de plannen bekendgemaakt. Waarschijnlijk komen pas vanavond de laatste organisaties met de premie voor 2020. De basisverzekering bij zorgverzekeraars VGZ en Univé worden volgend jaar 1 euro goedkoper. De zorgverzekeraars, die tot hetzelfde concern behoren, verlagen de maandelijkse premie allebei naar 119,95 euro. CZ verlaagt de premie zelfs met 3,85 euro, naar 120,95 euro per maand. Ook de basisverzekering bij Zilveren Kruis, dat deel uitmaakt van Achmea, wordt 1,50 euro per maand goedkoper. Maar bij veel andere verzekeraars gaat de premie omhoog. De basisverzekering bij FBTO stijgt met 6,4 procent naar 116,95 euro. Eerder maakten branchegenoten DSW en Menzis verhogingen bekend van respectievelijk 6 euro en 1 euro. Beide verzekeraars gebruiken financiële reserves om de stijging te beperken. Of premie daadwerkelijk daalt of stijgt, hangt vooral af van wat voor verzekering iemand neemt. Zo dalen de premie's voor de basisverzekeringen in sommige gevallen, maar stijgen de zorgverzekeringen met vrije zorgkeuze veel vaker. Ook wordt dit jaar de maximale collectiviteitskorting verlaagd van 10 procent naar 5 procent. Voor veel verzekerden betekent dit waarschijnlijk sowieso een stijging. Vrijwel alle zorgverzekeraars merken op dat de zorgkosten stijgen. "We maken ons ook zorgen", aldus Tom Kliphuis, voorzitter van de raad van bestuur van VGZ. "Het personeelstekort loopt op, de wachtlijsten groeien en de zorgkosten blijven stijgen. Als we niets doen, is het de vraag of wij, onze kinderen en kleinkinderen straks nog de zorg kunnen krijgen die nodig is." Deze dinsdag is de laatste dag dat zorgverzekeraars hun premies voor volgend jaar bekend moeten maken. Traditiegetrouw wachten veel verzekeraars tot het laatste moment met het melden van de nieuwe premie
Read more

Honderden kantoorpanden moeten voor miljoenen worden versterkt

Twee jaar geleden stortte bij luchthaven Eindhoven zonder aanleiding een parkeergarage gedeeltelijk in. Inmiddels is de garage opnieuw opgebouwd en opent deze dinsdag. Het type vloer dat was gebruikt, is sinds 2000 veel toegepast in kantoren en parkeergarages. Deze zogenoemde breedplaatvloeren zijn tot twee derde zwakker dan werd aangenomen. Uit de nieuwste onderzoeken blijkt bovendien dat ook afgeleiden van de vloersoort minder sterk zijn dan gedacht. De gebouwen met deze vloertypen liggen dan ook onder de loep. Hoewel niet meteen wordt gevreesd voor instortingsgevaar, moeten de gebouwen wel snel gecontroleerd worden, en mogelijk gerepareerd. De kosten voor herstel zouden oplopen tot meer dan 1 miljoen euro per gebouw. Ook de overheid heeft gebouwen in handen die in aanmerking komen voor een controle, zoals de rechtbank in Zwolle en het ministerie van Binnenlandse Zaken, die dus mogelijk ook moeten worden hersteld. Deze panden werden in het voorjaar al op een lijst gezet. De risicovolste panden moeten in 2020 gecontroleerd en aangepast zijn. Daarna volgen de minder risicovolle gebouwen. Gebouweigenaren die weigeren mee te werken, riskeren dat de gemeente het pand onbruikbaar verklaart.
Read more

ABP-voorzitter: ‘Pensioenkortingen niet uit te leggen’

De grote pensioenfondsen staan er momenteel zo slecht voor dat ze zeer waarschijnlijk moeten korten. De twee grootste pensioenfondsen hebben momenteel zelfs een dekkingsgraad van onder de 90 procent. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de pensioenverplichtingen en het geld in kas. Bij 100 procent is er precies genoeg geld in kas, bij alles daaronder zijn er te weinig middelen om de pensioenverplichtingen na te komen. Kortingen zouden onbegrijpelijk zijn. "Ons pensioenvermogen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld en onze deelnemers hebben daar geen cent extra van gekregen". De pensioenfondsen willen daarom dat er niet meer alleen met de extreem lage rekenrente wordt gerekend. Ze pleiten ervoor om ook de toekomstige rendementen op beleggingen mee te rekenen.
Read more

Gemiddelde WOZ-waarde stijgt naar recordhoogte van 248.000 euro

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen volgens het statistiekbureau met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. Woningen in Rotterdam stegen dit jaar het hardst qua WOZ-waarde. De gemiddelde waarde van een Rotterdamse woning steeg gemiddeld met bijna 16 procent naar 192.000 euro. In Amsterdam steeg de gemiddelde WOZ-waarde met ruim 11 procent tot 378.000 euro per woning. Sinds 2014 is de gemiddelde woningwaarde in Amsterdam met 64 procent toegenomen. De waardevolste woningen staan in Bloemendaal, met een gemiddelde WOZ-waarde van 695.000 euro. In het Groningse Delfzijl staan de woningen met de laagste WOZ-waarden. Volgens het CBS was de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde het hoogst in Noord- en Zuid-Holland, met respectievelijk gemiddelde woningwaardes van 318.000 euro (hoogste in Nederland) en 237.000 euro. In de provincie Groningen is de gemiddelde woningwaarde met 166.000 euro het laagst.
Read more

Een kwart van de huurders kan niet rondkomen

Voornamelijk mensen met een sociale huurwoning kunnen maar lastig rondkomen. Het gaat dan met name om alleenstaanden, ontvangers van een uitkering en huurders tussen de 25 en 45 jaar. Zij geven door hun hoge huur weinig geld uit aan vrijetijdsbesteding, vervoer, sportclubcontributies en abonnementen. In het geval van onvermijdbare zorgkosten ziet deze groep zich genoodzaakt minder geld aan eten uit te geven. Voor het Nibud komen de bevindingen over huurders die financieel klem zitten als een verrassing. "Ze kunnen niet kopen en kunnen ook niet naar een goedkopere woning", licht Nibud-directeur Arjan Vliegenthart toe. "Minima kunnen geen huur van 607 euro - inclusief huurtoeslag - betalen en dat gebeurt nu wel. Volgens onze tabellen kunnen zij maximaal 425 euro betalen." Huurders hebben het volgens de organisatie vaker financieel moeilijk dan huiseigenaren. Waar 8 procent van de hypotheekbezitters te hoge woonlasten heeft, rapporteert maar liefst de helft van de huurders door de hoge huur moeite te hebben met rondkomen. 40 procent van de huurders ervaart daardoor zelfs financiële schaarste en een op de drie kampt met betalingsachterstanden. Het Nibud roept de vrije huursector en woningcorporaties op rekening te houden met de betaalbaarheid van de huren om huurders beter te beschermen. Alleen dan kunnen de geldproblemen van mensen volgens de organisatie echt opgelost worden.
Read more

Hypotheekaanbieders moeten het vooral hebben van oversluiters

In het tweede kwartaal werd voor 24 miljard euro aan nieuwe hypotheken gecreëerd. Dit is meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar, maar minder vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar. Er werden 76.000 hypotheken afgesloten, 12 procent minder dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheek bedroeg 317.000 euro. Zowel bij de doorstromers als de starters daalde de totale hypotheeksom. Bij de oversluiters steeg de omzet juist met 15 procent. Zij proberen te profiteren van de lage rentes. "Het aantal oversluiters blijft maar groeien. Dat speelt hypotheekverstrekkers en adviseurs in de kaart die zich specifiek op deze groep richten". "Aan de andere kant maakt het banken met grote hypotheekportefeuilles kwetsbaar. Zij zullen moeten zorgen dat ze meer doen om deze klanten binnen te houden."
Read more

Kans op armoede het grootst voor kinderen en negentigplussers

Van alle kinderen tot en met twaalf jaar was in dat jaar zo'n 9 procent arm. Vanaf de leeftijd van dertien jaar neemt het aandeel weer af. Dit komt doordat ouders weer gaan werken of meer uren gaan werken als kinderen ouder zijn. Ook is het volgens het SCP mogelijk dat inkomsten van kinderen het besteedbare inkomen van het huishouden aanvullen. Het totale aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft, is tussen 2016 en 2017 afgenomen van bijna 1 miljoen tot 939.000. Die afname is te verklaren door de economische groei en de toegenomen werkgelegenheid, stelt het SCP. Een op de drie armen werkt. Toch neemt het aandeel armen onder de werkenden, zowel onder zelfstandige ondernemers als onder werknemers, sinds 2013 af. In 2013 was ruim 10 procent van de zelfstandige ondernemers arm. Dat aandeel is in 2017 afgenomen tot iets minder dan 8 procent. Onder werknemers nam het aandeel in dezelfde jaren af van 2,7 naar 2 procent. Volgens het SCP zijn mensen arm wanneer ze langere tijd niet genoeg geld hebben voor de spullen en voorzieningen die in de samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. "Dit betekent dat armoede in Nederland niet te vergelijken is met armoede in landen waar hongersnood en droogte heersen", aldus het rapport.
Read more

Consumentenprijzen stijgen in mei minder hard dan in april

De lagere stijging was vooral te danken aan relatief lagere prijzen van vliegtickets, pakketreizen naar het buitenland en verblijven in bungalowparken. Vorig jaar waren er meer feestdagen in mei dan dit jaar, waardoor deze diensten relatief duurder waren. Rond feestdagen zijn vakanties duurder omdat meer mensen op vakantie gaan. Ook de benzineprijs was in 2018 minder hoog. In april van dit jaar was de benzineprijs 6 procent hoger vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. In mei stond de prijsstijging op 2,5 procent. Een liter euroloodvrij kostte in mei gemiddeld 1,72 euro. De belangrijkste componenten van de consumentenprijzen zijn de prijzen voor huisvesting, water en energie. In mei waren deze prijzen 1,09 procent hoger vergeleken met vorig jaar. In april was dit nog 1,1 procent.
Read more