Skip to main content Skip to search

Nieuws

Huizenprijs stijgt licht

De gemiddelde huizenprijs is in de maand mei met 1,4 procent gestegen ten opzicht van een jaar geleden. In de maand april van dit jaar bedroeg de stijging 0,1 procent. April was dan ook de eerste maand in 5 jaar dat er een stijging kon worden genoteerd. De prijzen zijn echter ten opzichte van begin 2008 nog immer 20 procent lager.
Read more

Schade bij noodweer gedekt?

Afgelopen maanden zijn door diverse onweersbijen vele schades ontstaan. De totale schade bedroeg bijna 1 miljoen euro. Indien u zelf te maken krijgt met schade door noodweer, zorgt u dat u voldoende bewijsmateriaal heeft zoals foto's. Meld de schade ok zo snel mogelijk. Dat zorgt voor een snelle verwerking en afwikkeling.
Read more

Termijn zwartspaarders voorbij

Vandaag, 1 juli 2014, verloopt de termijn waarbij zwartspaarders hun verborgen spaargeld aan kunnen geven bij de belastingdienst. De spaarders die hun vermogen tijdig bij de Belastingdienst hebben aangeven, ontvangen geen boete. Zij moeten alleen belasting en heffingsrente betalen en wel over de afgelopen twaalf jaar.
Read more

Minimum loon en uitkering stijgen

Het minimumloon alsmede AOW, WW en WAO-uitkering stijgen per 1 juli licht. Ook de minimumlonen stijgen met 0,65 procent. Daarnaast mogen mensen in de bijstandsuitkering een hoger bedrag aan spaargeld aanhouden zonder dat zij in moeten leveren op hun uitkering. De kinderbijslag gaat dit jaar niet omhoog. Dat gebeurt pas weer op 1 januari 2016.
Read more

Meer woningen met NHG

In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben bijna 47000 gezinnen hun hypotheek afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat is een stijging van circa 15 procent ten opzicht van het eerste half jaar in 2013. Dit heeft het WEW (Stichting Waarborgfonds Eigen Woning) deze week bekend gemaakt. Het aantal gezinnen dat een beroep heeft moeten doen in verband met verkoop waarbij een restschuld achterbleef, is bijna gelijk aan vorig jaar.
Read more

Koopkracht pensioen iets omlaag

Het grootste pensioenfonds in Nederland, ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) heeft berekend dat de nieuwe financiele regels een lichte verlaging van het pensioen betekenen. Door de hogere eisen raakt de indexatie van alle pensioenen van de deelnemers van uit beeld en zal er later en minder geïndexeerd worden, aldus het ABP. Het pensioen zal dan enkele tientallen euro's lager uitvallen. Ook ander pensioenfondsen komen tot de conclusie dat het pensioen de inflatie mogelijk niet kan bijhouden.
Read more

Kleiner wonen wens van velen

Volgens een onderzoek van Bouwfonds is de Nederlandse consument graag bereid om kleiner te gaan wonen. Dat heeft niet alleen te maken met de crisis, maar ook dat er steeds meer scheidingen zijn. Alleenstaanden blijven dan achter in een (te) groot huis. Volgens Bouwfonds moeten projectontwikkelaars anticiperen op deze vraag naar kleinere appartementen en huizen.
Read more

Spaarrente verder verlaagd

Diverse banken hebben opnieuw de rente op spaarrekeningen verlaagd. Enkele grote banken hebben 0,1 procent verlaging doorgevoerd. De hoogste rente op een vrij opneembare rekening is momenteel 1,75 procent. Ook de hypotheekrente is door diverse banken iets verlaagd. De verwachting was dat de hypotheek- en spaarrente marginaal zou dalen door de maatregelen van de ECB, maar toch hebben diverse banken sindsdien hun rente verlaagd.
Read more

Ook nieuwbouw trekt aan

In de eerste helft van dit jaar zijn beduidend meer nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar eerder. Uit de voorlopige cijfers voor het tweede kwartaal blijkt dat er een stijging te zien is van ruim vijfduizend ten opzichte van het 1e kwartaal. De Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) verwacht dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen dit jaar uitkomt op ruim twintigduizend. Dat is beduidend meer dan de 13.500 verkochte nieuwbouwhuizen in 2013.
Read more