Skip to main content Skip to search

Nieuws

Meer Nederlanders wisselden van bank in 2018

Adjunct-directeur Gijs Boudewijn denkt dat de stijging door verschillende factoren komt, zegt hij donderdag tegen BNR, dat de cijfers opvroeg. Zo is het wisselen van bank gemakkelijker digitaal te doen. "We zijn lichtend voorbeeld in Europa voorloper met onze overstapservices." Ook neemt het aantal nieuwkomers in de bankenmarkt toe en is er daardoor toegenomen concurrentie. Daarnaast stappen veel mensen over om principiële redenen. "Mensen kunnen het niet eens zijn met het beleid of de bonussen van een bank", noemt Boudewijn als voorbeeld. Overstappen met behoud van je bankrekeningnummer kan overigens nog steeds niet. Hoewel hierover volgens de adjunct-directeur al "twintig tot dertig jaar" wordt gediscussieerd, stelt hij dat de behoefte ernaar afneemt. Dat komt volgens Boudewijn door gemakkelijker geworden betalingsservices, waarbij het onthouden en invullen van je rekeningnummer niet altijd meer nodig is. Het is niet bekend welke banken de meeste overstappers hebben en welke bank de grootste rekeninghoudersverliezen zag.
Read more

Prijs nieuwbouwwoningen stijgt met 17 procent

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het derde kwartaal van vorig jaar 17 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode met 9,2 procent. Nederland staat daarmee op de tweede plek in de Europese Unie. Alleen de prijzen van huizen in Slovenië zijn harder gestegen. De stijging lijkt effect te hebben op de verkoop. Het aantal verkopen daalde met 7,4 procent ten opzichte van een jaar geleden. In het derde kwartaal zijn ruim 63.000 woningen verkocht. Dat waren bijna 57.000 bestaande huizen en meer dan 6.000 nieuwbouwwoningen. De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen stijgen nu vier kwartalen op rij sterker dan de prijzen van bestaande koopwoningen. Zo is de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning sinds het eerste kwartaal van 2015 gestegen van 260.612 euro naar 397.628 euro in het derde kwartaal van 2018. Dit komt neer op een stijging van maar liefst 52,6 procent
Read more

Britse bedrijven maken zich zorgen om mogelijke no deal-Brexit

Het idee dat Britse bedrijven hun achterstand goed kunnen maken als ze zonder handelsakkoorden internationaal moeten opereren, is volkomen "koekoek", zei voorman John Allan van de werkgeversvereniging in de industrie. Ook vanuit de Britse Kamer van Koophandel komen bezorgde geluiden. De politiek heeft het bedrijfsleven laten vallen, aldus directeur-generaal Adam Marshall. Eén op de vijf Britse bedrijven zal minder mensen in dienst nemen in de voorbereiding op een no deal-Brexit, verwacht hij. De problemen van een no-deal kunnen echter nog fundamenteler zijn, denkt Marshall. "Elk bedrijf zal andere stappen nemen, ik maak me zorgen om firma's die daar geen geld voor hebben of onvoldoende hebben om zich voor te bereiden op vier of vijf verschillende uitkomsten."
Read more

Nettolonen stijgen voor bijna iedereen, maar kosten ook

Dat er op het loonstrookje in 2019 meer onder de streep overblijft, is vooral te danken aan een lagere belasting op inkomsten. Zo zijn er hogere heffingskortingen. Daarnaast dalen de belastingtarieven in de tweede en derde schijf, in opmaat naar de overgang naar een tweeschijvenstelsel. Werknemers met een modaal inkomen (2.778 euro bruto) gaan er netto 56 euro per maand op vooruit. Bij hogere lonen vlakken de voordeeltjes wat af, omdat de arbeidskorting sneller wordt afgebouwd. Werknemers in de sector metaal en techniek zien hun netto-inkomen het meest stijgen (63 euro erbij). Het netto-inkomen van mensen met een minimumloon stijgt met 36 euro. Ambtenaren profiteren het minst: bij een modaal inkomen stijgt het loon met 45 euro. Ambtenaren die driemaal modaal verdienen, leveren maandelijks zelfs 4 euro in. "Hoewel de lonen stijgen, lopen ook de kosten voor energie, de boodschappen en de zorg op." Een gezin met modaal inkomen en twee kinderen houdt door de hogere belasting op verbruik niets over van de stijging van het nettoloon. "Een groot deel van die netto-inkomsten eten ze op". Een ander "addertje onder het gras" is de belasting op vakantiegeld en bijzondere beloningen, bijvoorbeeld een dertiende maand. De meeste werknemers moeten hier komend jaar meer van inleveren bij de fiscus. Zo betaalt iemand met een modaal inkomen 3 euro meer aan heffingen over deze beloningen dan vorig jaar. Bij twee keer modaal is dat verschil groter dan 117 euro.
Read more

Megaboete ING en meer belastingen spekken staatskas

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hield de overheid in de eerste drie kwartalen van dit jaar in totaal 7 miljard euro meer over dan in dezelfde periode vorig jaar. ING kwam begin september een schikking overeen met het Openbaar Ministerie, omdat de financiële instelling was tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen. De bank kreeg een boete van 675 miljoen euro en moest daarnaast 100 miljoen euro terugbetalen. Mede door deze eenmalige betaling van bijna 0,8 miljard euro, vielen de inkomsten van de overheid een kleine 14 miljard euro hoger uit dan in de eerste drie kwartalen van 2017. De uitgaven namen ook toe. Die stegen met 7 miljard euro. Toch overtroffen de overheidsinkomsten de uitgaven met bijna 12 miljard euro. Op jaarbasis betekent dit een begrotingsoverschot van 2,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), aldus het CBS. In de decemberraming van het Centraal Planbureau (CPB) over het hele jaar wordt uitgegaan van een overschot van 1,1 procent van het bbp. Het uiteindelijke begrotingsoverschot over 2018 hangt dus af van cijfers over het vierde kwartaal. "Een lagere economische groei of grote incidentele uitgaven in het vierde kwartaal kunnen het overschot zoals nu berekend over de eerste drie kwartalen nog verlagen. De afgelopen twee jaren behaalde de overheid in het vierde kwartaal een overschot", aldus het statistiekbureau.
Read more

Huren in Rotterdam en Eindhoven stijgen harder dan die in Amsterdam.

Volgens dinsdag gepubliceerde cijfers van verhuurplatform Pararius liet Rotterdam van de vijf grote steden afgelopen kwartaal de sterkste groei zien. Het ging in de havenstad om een toename van 14,3 procent op jaarbasis. Eindhoven kwam daar vlak achteraan, met een huurprijsstijging van 12,1 procent. In Amsterdam, waar eerder een huurplafond in zicht leek, stijgen de prijzen ook nog steeds. Maar de groei is met 3,5 procent wat gematigder. In de hoofdstad ben je als huurder met maandelijks gemiddeld 22,83 euro per vierkante meter wel relatief duur uit. Huurders in de Rotterdamse vrije sector betalen nu gemiddeld 16,50 euro per vierkante meter per maand. In Eindhoven betalen mensen nu gemiddeld 14,62 euro per vierkante meter. Ook buiten de Randstad zetten de prijsstijgingen door. Landelijk gingen de prijzen met 5,3 procent omhoog naar 16,04 euro voor een vierkante meter per maand. "De druk op de woningmarkt verspreidt zich als een olievlek over Nederland", zegt Pararius-directeur Jasper de Groot. "Eerst stegen de prijzen in Amsterdam, waardoor mensen naar gebieden als Haarlem en Alkmaar trokken. Inmiddels is de hele regio rondom Amsterdam zo duur, dat veel woningzoekenden gedwongen worden buiten de regio te huren."
Read more

Aantal faillissementen op laagste niveau sinds 2000

De trend is echter al ruim een jaar redelijk vlak, merkt het statistiekbureau daarbij op. Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in september 213 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel met 48 het grootste aantal faillissementen. De handel behoort overigens tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden de meeste faillissementen uitgesproken in de bedrijfstak horeca. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Vervolgens wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. De trend is al ruim een jaar redelijk vlak. In september 2018 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001.
Read more

Italië wil begrotingstekort toch verder terugdringen

In de huidige plannen komt het begrotingstekort uit op 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en dat leidde tot onrust op de beurzen en bij de andere Europese lidstaten. Nu zou in Rome het plan zijn ontstaan om het tekort in 2019 wel op 2,4 procent uit te laten komen, maar in 2020 en 2021 te laten dalen tot respectievelijk 2,2 en 2 procent. Vorige week donderdag bleek dat de Italiaanse regering de overheidsuitgaven wil verhogen en dat de coalitie uitgaat van een begrotingstekort van 2,4 procent voor de komende drie jaar. Daardoor ontstond in Brussel en op de financiële markten de zorg dat Rome onvoldoende doet om de torenhoge Italiaanse staatsschuld terug te dringen. De leiders van de Italiaanse regeringspartijen, Matteo Salvini van de partij Lega en Luigi di Maio van de protestpartij Vijfsterrenbeweging, hadden eerder gezegd geld te zullen pompen in de verlamde Italiaanse economie en verkiezingsbeloftes aan de armen te zullen waarmaken. De Italiaanse regering moet de begrotingsplannen nog voorleggen aan de Europese Commissie. Di Maio had dinsdag juist nog gezegd zijn plannen door te zullen zetten. De staatsschuld ligt nu op 132 procent van het Italiaanse bbp. De Europese regels schrijven voor dat de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bbp mag bedragen. Het begrotingstekort mag op maximaal 3 procent van het bbp uitkomen. De koers van de euro ten opzichte van de dollar veerde wat op na het bericht in Corriere della Sera. Dit gebeurde na een verliesreeks van vijf dagen.
Read more

Groei aantal werkende Nederlanders dat in armoede leeft

Van deze werkende armen werken er 175.000 in loondienst en 145.000 als zelfstandige, meldt het SCP in een woensdag gepubliceerd rapport. Om armoede te definiëren, hanteert het SCP het zogenoemde niet-veel-maar-toereikendcriterium. Deze norm is gebaseerd op de minimale kosten van wonen, voeding, kleding en verzekeringen, plus nog een klein bedrag voor ontspanning en sociale activiteiten.In 2014 was de norm voor een alleenstaande 1.063 euro per maand. Sinds 1990 is het aandeel werkende armen gestaag toegenomen. Tussen 2001 en 2014 steeg het aandeel van 3,1 procent naar 4,6 procent. "In die periode is de teruglopende koopkracht van werknemers door de achterblijvende loonontwikkeling vermoedelijk de belangrijkste reden dat het aandeel werkende armen toenam", aldus de onderzoekers. "Maar ook de dalende winsten van zelfstandigen en toenemende werkloosheid in huishoudens speelden na de eeuwwisseling waarschijnlijk een rol. De groei van het aandeel zzp'ers verklaart een kleiner deel van de toename", stelt het SCP. Gemeenten kunnen groep moeilijk bereiken Volgens de onderzoekers schenken gemeenten in hun beleid relatief weinig aandacht aan werkende armen. Veel gemeenten stellen deze groep moeilijk te kunnen bereiken. Vooral zelfstandigen zonder personeel, werkende alleenstaanden en werkenden met een migratieachtergrond (met name werkenden met een Turkse of Marokkaanse achtergrond) lopen een verhoogd risico op armoede. Werknemers zijn vooral arm doordat zijzelf of anderen in hun huishouden te weinig uren werken om voldoende inkomsten te genereren. Zelfstandigen zijn vooral arm doordat ze per uur te weinig verdienen. Europees gezien is in Denemarken het aandeel werkende armen met 3,5 procent het laagst, gevolgd door België (4,3 procent) en Nederland. In Duitsland is het percentage 9,4 procent en in het Verenigd Koninkrijk zelfs 12,4 procent. 'Armoede verdient onze aandacht' Volgens staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid "verdient armoede onder werkenden onze aandacht". Daarom verlaagt het kabinet per 1 januari 2019 de belastingen voor mensen die werken en een laag inkomen hebben. Zo houden zij meer over in hun portemonnee, aldus Van Ark. Ook gaat het kabinet kwetsbare zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) beter beschermen om zo het risico op armoede onder deze groep te beperken. Vakbond FNV noemt de ontwikkelingen "uitermate zorgelijk". Volgens de bond is de flexibilisering doorgeslagen. "Vooral de hoge armoede onder oproepkrachten en werknemers zonder vaste uren vallen op, net als de groei van het aantal zzp'ers met een te laag uurtarief", reageert vicevoorzitter Tuur Elzinga.
Read more