Skip to main content Skip to search

Gebouw en inventaris

Bedrijfsgebouwen

De Bedrijfsgebouwenverzekering vergoedt schade aan gebouwen inclusief bijgebouwen en terreinafscheidingen ontstaan door water, brand, ontploffing, blikseminslag en storm, inbraak en aanrijding.

Inventarisatie & goederen

De Inventaris- en goederenverzekering vergoedt schade aan goederen en inventaris als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag en inductie, storm, Inbraak, aanrijding, gewelddadige beroving en afpersing en waterschade. Ook kunt u zaken meeverzekeren die u voor eigen rekening aan het huurpand hebt laten aanbrengen, zoals schilderwerk en installaties.

Bedrijfsschade

De Bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gederfde brutowinst als gevolg van een gedekte gebeurtenis aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen.

Computer

De Computerverzekering vergoedt schade aan hardware en standaard geïnstalleerde software door vrijwel alle oorzaken.

De eerste drie jaar dekt de Computerverzekering op basis van de nieuwwaarde inclusief de kosten van transport en bedrijfsklaar opstellen. Indien u een onderhoudscontract heeft afgesloten, kunt u ook nog een uitgebreide dekking afsluiten.

Elektronica

De Elektronicaverzekering vergoedt schade aan elektrische en fijnmechanische objecten door vrijwel alle oorzaken veelal tot een maximum verzekerd bedrag.

Extra kosten

De Extra kostenverzekering vergoedt de kosten die u maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden voort te kunnen zetten. Deze verzekering sluit goed aan op de reconstructieverzekering.

Reconstructie

De Reconstructieverzekering vergoedt de kosten van herstel van uw bedrijfsadministratie. Daarnaast vergoedt deze verzekering de kosten voor reconstructie van gegevens in geheugens van computers en andere elektronische informatiedragers. Deze verzekering sluit qua dekking goed aan op een inventaris- en goederenverzekering.

Millieu schade

De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten na verontreiniging van bodem of water door brand, blikseminslag en ontploffing. Naast de eigen locatie zijn ook daaromheen liggende locaties meeverzekerd. De aansprakelijkheidsvraag bij een schade speelt geen rol bij deze verzekering.

Geld

Op een Inventaris- en Goederenverzekering is geld en geldswaardig papier vaak tot een laag standaard bedrag meeverzekerd. Heeft u er behoefte aan een hoger bedrag te verzekeren, dan kunt u de Geldverzekering afsluiten. Ook het vervoer van geld tussen uw bedrijf, woonhuis en bankinstelling is op de Geldverzekering meeverzekerd. Deze verzekering kan alleen gesloten worden in combinatie met een Inventaris- en goederenverzekering.

Glas

De Glasverzekering vergoedt breuk van ruiten door vrijwel alle oorzaken alsmede de plaatsingskosten en noodvoorzieningen. Er is ook dekking voor schade aan glazen vitrines en toonbanken. U hebt tevens de mogelijkheid om speciaal glas zoals windschermen, gebrandschilderd en gebogen glas mee te verzekeren. De premie is afhankelijk van het aantal ruiten dat uw bedrijfspand telt.