Skip to main content Skip to search

Transport

Containeroplegger

Deze vergoedt schade door verlies of beschadiging aan uw containers, opleggers en trailers en uw aansprakelijkheid volgens (huur)overeenkomst voor schade aan (gehuurde) containers, trailers en opleggers van derden. U kunt ook het ‘eigen gebrek’ meeverzekeren voor materiaal tot een ouderdom van meestal vijf jaar.

Eigen vervoer

De Eigen vervoerverzekering vergoedt schade door verlies of beschadiging van goederen die u zelf vervoert met eigen (bestel)auto en schade als gevolg van een blokkade, het uitvallen van de koelinstallatie, opruimingskosten en imaginaire winst. Een tussentijdse uitbreiding van uw wagenpark is veelal automatisch meeverzekerd.

Goederen transport

De Goederentransportverzekering vergoedt schade door verlies of beschadiging van eigen goederen die u door derden hebt laten vervoeren, onafhankelijk of de vervoerder al dan niet aansprakelijk gesteld kan worden. Dat voorkomt onzekerheid, misverstanden en onnodige vertragingen.

Vervoerdersaansprakelijkheid

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid voor door u als vervoerder aangenomen zaken van derden. Veelal zijn opruimingskosten (inclusief vernietigingskosten) gratis meeverzekerd. Dit zelfde geldt voor de persoonlijke eigendommen van chauffeurs. De premie wordt of wel berekend op basis van het laadvermogen van uw wagenpark of wel op basis van de verdiende vrachtpenningen per jaar.