Skip to main content Skip to search

Inkomen & Vermogen

Arbeidsongeschiktheid verzekering

Stel dat u door een ongeval of ziekte nog maar beperkt of helemaal niet meer kunt werken. Dan zijn wettelijke voorzieningen slechts een schrale troost. U kunt echter wel de financiële gevolgen beperken.

WGA-Hiaatverzekering

Verdient u als gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer minder dan de helft van wat u zou kunnen verdienen? Dan valt u terug op de WGA-vervolg- uitkering. Via een WGA-Hiaatverzekering kunt u zich verzekeren voor een aanvullende uitkering.

Voordelen WGA-Hiaatverzekering

U ontvangt eerst een loongerelateerde uitkering. Daarna ontvangt u een loonaanvulling- of vervolguitkering.

Meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt

Van belang is vooral de mate van arbeidsongeschiktheid en wat u daadwerkelijk verdient. Hierbij geldt dat werken loont: hoe hoger uw inzet, hoe hoger uw totale inkomsten. De uitkering van een WGA-Hiaatverzekering vult de WGA-vervolguitkering op basis van het minimumloon aan tot een uitkering gebaseerd op het eigen dagloon. Ook al ontvangt u een uitkering, inkomensverlies is vaak het gevolg.

WGA-Hiaat Inkomensaanvulling

Als aanvulling op de WGA-Hiaatverzekering kunt u een extra dekking afsluiten: de WGA-Hiaat Inkomensaanvulling.

Voordeel WGA-Hiaat Inkomensaanvulling

Bent u aansluitend op de WIA-wachttijd (2 jaar) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u met deze dekking gedurende één jaar een periodieke uitkering van 25% van uw verzekerde loon.

U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt

In deze situatie heeft u geen recht op een WIA-uitkering. Uw werkgever moet met u kijken welke mogelijkheden er zijn voor u. Dit kan zijn bij uw huidige bedrijf, eventueel met een aangepaste werkplek of een aangepast takenpakket. En als dit niet mogelijk blijkt, kan worden gezocht naar werk bij een andere werkgever. Ook nu kan er heel goed sprake zijn van inkomensachteruitgang.

Werknemers AOV

Deze Arbeidsongeschiktheidsverzekering is vooral interessant voor werknemers met een jaarinkomen hoger dan circa € 45.000 (de zogeheten WIA-loongrens). Juist deze groep valt financieel gezien ver terug in geval van arbeidsongeschiktheid.

Voordelen Werknemers AOV

  • Zeer uitgebreide dekking, zowel ziekte als ongeval is gedekt
  • Aanvulling mogelijk tot 80% van het inkomen
  • Zonder medische waarborgen kan het inkomen jaarlijks worden verhoogd.

Maandlasten AOV

Met deze verzekering verzekert u niet uw inkomen, maar uw belangrijkste maandlasten. Dit kan tot maximaal € 2.000 per maand.

Zeer uitgebreide dekking: Arbeidsongeschiktheid door zowel ziekte als ongeval is gedekt. Bij de Maandlasten AOV kunt u kiezen voor een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid vanaf 65% of 80%. In beide gevallen wordt een volledige uitkering verleend.

pensioenverzekering

Weet u wat uw besteedbaar inkomen is nadat u bent gestopt met het verrichten van betaalde arbeid? Een zeer belangrijke vraag en toch kunnen maar weinigen een antwoord op deze vraag te geven.

Op zich niet zo verwonderlijk. De oudedagsvoorziening in Nederland is nogal ingewikkeld. Na uw pensionering kunt u feitelijk met drie geldstromen te maken krijgen.

Allereerst krijgt u te maken met de AOW. Elke inwoner krijgt deze uitkering vanaf 65-jarige leeftijd.

Vervolgens kan het zijn dat u via uw voormalige werkgever(s) pensioenrechten heeft opgebouwd. De hoogte hiervan is o.a. afhankelijk van uw salaris en het aantal jaren dat u bij deze werkgever(s) heeft doorgebracht.

Tot slot is het mogelijk dat u zelf voor aanvullende verzekeringen heeft gezorgd die u recht op uitkering geven na uw pensionering.