Skip to main content Skip to search

Verzekeringen particulieren – levensverzekering

Vroeg of laat krijgt u er mee te maken. We hopen uiteraard allemaal op een lang leven. Maar we mogen nergens op rekenen; elk moment kan er namelijk wat gebeuren. Daarom is het verstandig om nu al iets voor uw uitvaart te regelen volgens uw persoonlijke wensen.

Verzekeringen particulieren – uitvaartverzekering

Vroeg of laat krijgt u er mee te maken. We hopen uiteraard allemaal op een lang leven. Maar we mogen nergens op rekenen; elk moment kan er namelijk wat gebeuren. Daarom is het verstandig om nu al iets voor uw uitvaart te regelen volgens uw persoonlijke wensen.

Verzekeringen particulieren – overlijdensrisico

 De Risicoverzekering is een tijdelijke verzekering die eenmalig of periodiek een bedrag uitkeert na overlijden van de verzekerde. De hoogte van het kapitaal of de rente bij overlijden worden afzonderlijk vastgesteld op grond van de persoonlijke financiële situatie en wensen.