Skip to main content Skip to search

Bestelautoverzekering

De Bestelautoverzekering vergoedt schade aan uw bestelauto’s. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering, kunt u het casco meeverzekeren. U kunt kiezen uit een beperkte dekking of een complete dekking.

Personenauto

De Personenautoverzekering vergoedt schade aan uw personenauto’s. Naast een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering is het casco mee te verzekeren. U kunt kiezen uit een beperkte dekking en een complete dekking.

Vrachtauto

 De Vrachtautoverzekering vergoedt schade aan uw vrachtauto’s. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering kunt u het casco meeverzekeren. U kunt kiezen uit een beperkte dekking of een complete dekking. Voor vrachtauto’s geldt, dat de premie en voorwaarden mede afhankelijk zijn van de aard en de bestemming van de vervoerde goederen.

Wagenpark

 De Wagenparkverzekering vergoedt schade aan wagenparken van personen-, bestel- en/of vrachtauto’s alsmede motoren. U kunt de verzekering afsluiten als er tien of meer voertuigen in het wagenpark voorkomen. De dekking en de premie worden afgestemd op de samenstelling van uw wagenpark, het soort vervoer, het vervoersgebied en het schadeverloop.

Ongekentekende motorvoertuigen

De Ongekentekende motorvoertuigenverzekering vergoedt de kosten voor schade die u aanbrengt met een ongekentekend motorrijtuig. Ook schade die is veroorzaakt door aanhangwagens of niet-gemotoriseerde landbouwwerktuigen wordt vergoed. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering, kunt u het casco meeverzekeren. U kunt kiezen uit een beperkte dekking of een complete dekking.

Schade bestuurder-werknemer

 De Schadeverzekering voor bestuurder/werknemer vergoedt letsel- en zaakschade als gevolg van een verkeersongeval door een werknemer, veelal tot een maximum bedrag. Voorwaarde is dat de schade door de werknemer tijdens de uitoefening van werkzaamheden voor de werkgever is ontstaan. Deze verzekering kan alleen worden afgesloten in combinatie met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of als alle voertuigen van uw bedrijf zijn verzekerd bij dezelfde verzekeraar.